ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Ocupaţia de Asistent medical generalist este specifică domeniului medical şi social, urmărind toate aspectele legate de promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii.

Practicanţii acestei ocupaţii lucrează în spitale, policlinici, cabinete de tratamente ambulatorii, cabinete medicale individuale, centre de diagnostic şi tratament, cabinete de medicina muncii, cabinete medicale şcolare, centre de plasament, centre de recuperare, centre rezidenţiale, etc.

Activitatea de asistent medical generalist constă în aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice de investigaţii şi tratament, pentru care sunt necesare cunoştinţe temeinice de specialitate. Asistentul medical generalist desfăşoară trei tipuri de activităţi:

  • Independente (stabileşte planul de îngrijire, urmăreşte modul de aplicare a tratamentului, precum şi răspunsul pacientului, completează şi păstrează la zi evidenţele, gestionează corect materiale şi urmăreşte consumul raţional de medicamente şi consumabile).
  • Interdependente (colaborează cu ceilalţi membri ai echipei, alte servicii sau departamente şi cu aparţinătorii în vederea obţinerii informaţiilor necesare stabilirii procesului de îngrijire).
  • Dependente (respectă recomandările specialistului în procesul de îngrijire).

Activitatea asistentului medical generalist se desfăşoară în cadrul unei echipe multidisciplinare şi presupune munca cu omul sănătos şi bolnav.

Asistentul medical generalist este capabil să evalueze starea de sănătate a pacientului, să stabilescă diagnosticul de nursing, să aplice corect tratamentul, să asigure condiţii optime de confort, să respecte normele de igienă, să prevină apariţia cazurilor de infecţie nosocomială, să preleveze probe pentru investigaţiile recomandate şi să asigure condiţii optime pentru transportul produselor recoltate la laborator, să completeze formularele adecvate, să respecte procedurile de lucru, să se instruiască continuu şi să informeze pacienţii în vederea menţinerii sănătăţii.

Pentru realizarea activităţii sale, asistentul medical generalist foloseşte echipament de protecţie (halat, bonetă, pantofi adecvaţi, mănuşi), aparatura de lucru şi instrumentar. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, asistentul medical generalist trebuie să deţină cunoştinţe de bază de medicină internă, nursing, igienă, norme de SSM şi situaţii de urgenţă, prevederile legale în vigoare privind reforma în sănătate, practicarea profesiei de asistent medical.

De asemenea, trebuie să dezvolte o serie de abilităţi şi aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, spirit de observaţie, putere de analiză şi sinteză, precizie, promptitudine, comunicare, decizie, minuţiozitate, spirit de echipă, adaptabilitate la situaţii noi, viteza de reacţie, creativitate, responsabilitate, seriozitate, confidenţialitate şi obiectivitate.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA CURSURI ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Follow by Email
Facebook