INSPECTOR SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CURS INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

DESCRIEREA OCUPAŢIEI

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/ externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.
Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii majore:
– Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.
– Efectuarea informării/ instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
– Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
– Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.
– Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

CÂT DUREAZĂ CURSUL ?

Cursul durează 2 luni şi cuprinde următoarele competenţe:

Competenţe cheie:

 • 1. Comunicare în limba oficială
 • 2. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • 3. Competenţa de a învăţa
 • 4. Competenţe sociale şi civice

Competenţe generale:

 • 1. Dezvoltarea profesională
 • 2. Planificarea activităţilor proprii

Competenţe specifice:

 • 1. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 • 2. Realizarea semnalizării de securitate şi/ sau de sănătate la locurile de muncă
 • 3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 4. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 5. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 6. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • 7. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • 8. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • 9. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

DE CE INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/ externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale. Inspectorul în domeniul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Follow by Email
Facebook