TINTE STRATEGICE

Țintele strategice:

Ţintele sau scopurile strategice derivă din viziunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin Planul de Acțiune al Şcolii şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii.

Aceste scopuri nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala doreşte să le dezvolte sau, după caz, să le îmbunătăţească.

  1. Elaborarea ofertei educaționale care să asigure nevoile de personal calificat ale comunității
  2. Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului educațional
  3. Promovarea unei politici de personal care să încurajeze excelența, evoluția profesională, atașamentul și loialitatea față de instituție
  4. Asigurarea calității proceselor de predare-învățare-evaluare
  5. Extinderea predării și învățării informatizate
  6. Extinderea relațiilor de cooperare cu instituțiile de învățământ de nivel postliceal din țară și străinătate, prin programe de învățământ, de cercetare și mobilități de elevi și cadre didactice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Follow by Email
Facebook